Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rituálna tradícia a dynamika v indickom prostredí - Iniciačný rituál díkšá