Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka