Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tradičná remeselná výroba ako kultúrnoidentifikačný prvok lokálneho spoločenstva