Vedou k poznaniu a ľudskosti

Informácie o projekte

Číslo projektu:UGA č. 5_2003
Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie