Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve