Život a kultúra sociálnych skupín v meste

Informácie o projekte

Life and culture of social groups in towns

Číslo projektu:VEGA č. 1/0185/03
Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie