Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ŽIVOT – VIERA – UMENIE : Rozhovory s umelcami