Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA

Informácie o publikácii

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc., Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., 2013 PhDr. Katarína Koštialová, PhD., Daniel Luther, CSc., Mgr. Soňa G. Lutherová, PhD., Mgr. Ivan Souček, PhD., PhDr. Monika Vrzgulová, CSc., Mgr. V
Vydavateľstvo:_
Rok vydania:2013
ISBN:978-80-88997-52-8
Publikácia na stiahnutie: Kul_Soc_Div_Slov_IV.pdf (16079 KB)

Publikácia vznikla v rámci projektu  VEGA 2/0099/11 Adaptácia obyvateľov mesta v  procesoch spoločenských zmien (D. Luther, M. Hlinčíková, S. G. Lutherová, V. Wiesnerová), projektu VEGA 1/0738/13 Kultúrna a sociálna diverzita mesta v...