Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kultúrna a  sociálna diverzita na Slovensku IV SPOLOČENSKÁ ZMENA A ADAPTÁCIA