Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku.

Informácie o publikácii

Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku.

Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku.

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.; PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2010
ISBN:978-80-557-0018-2
Počet strán:274

-