Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Multikultúrnosť a multietnicita. Kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku.