Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici.

Informácie o publikácii

Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici.

Etnokultúrne kontexty výroby modrotlače. Modrotlačiarska dielňa v Hranovnici.

Autor/Kolektív:PhDr. Zdena Krišková, PhD.
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2012
ISBN:978-80-557-0380-0
Počet strán:212

-