Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia.

Informácie o publikácii

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia.

Ženy v občianskom a politickom živote na Slovensku. Women in Civic and Political Life in Slovakia.

Autor/Kolektív:Doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Vydavateľstvo:Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Rok vydania:2005
ISBN:80-8083-181-5
Počet strán:331

-