Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov