Premeny rodiny v urbánnom prostredí.

Informácie o publikácii

Premeny rodiny v urbánnom prostredí.

Premeny rodiny v urbánnom prostredí.

Autor/Kolektív:kolektív autorov
Vydavateľstvo:Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2002
ISBN:80-8055-724-1
Počet strán:220

-