Etnológia vidieka. Tradícia, zmena, inovácia

Informácie o publikácii