Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etnológia vidieka. Tradícia, zmena, inovácia