Experiment burza: sociologická interpretácia vzniku a pádu burzy na Slovensku

Informácie o publikácii