Komunikácia v odborných reflexiách

Informácie o publikácii

Komunikácia v odborných reflexiách

Komunikácia v odborných reflexiách

Autor/Kolektív:Janka Klincková, zost.
Vydavateľstvo:Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Rok vydania:2019
ISBN:978-80-557-1573-5
Počet strán:626

Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 12. – 13. 09. 2018 v Banskej Bystrici