Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

MONASTERY IN BZOVÍK – VALUE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN

MONASTERY IN BZOVÍK – VALUE ASSESSMENT AND MANAGEMENT PLAN

KLÁŠTOR V BZOVÍKU – POSÚDENIE HODNÔT A PLÁN MANAŽMENTU