Pozvánka na pilotné testovanie

Pilotné testovanie vedeckých výstupov projektu RUINS/CE902


Dátum
11. októbra 2019


Miesto konania:
a) zabezpečenie ochrany pri edukačnom podujatí v ruinách kláštora Bzovík
b) prezentácia integrovaného plánu a diseminácia na obecnom úrade Bzovík


PROGRAM:
08:00 - 09:00 školenie dobrovoľníkov (malá zasadačka OÚ Bzovík)
„„Školenie bezpečnostných hliadok pre masové podujatia v historických
ruinách pre členov DHZ Bzovík a Čekovce

09:00 - 10:30 príchod študentov - dobrovoľníkov

09:45 - 11:15 edukačný kurz

„„9.45 - 1 návštevnícky kurz: Historická a archeologická hodnota ruiny Bzovík

„„10.15 - 1 návštevnícky kurz: Geologická, botanická a krajinárska hodnota ruiny Bzovík

„„10.45 - 2 návštevnícky kurz: Historická a archeologická hodnota ruiny Bzovík

„„11.15 - 2 návštevnícky kurz: Geologická, botanická a krajinárska hodnota ruiny Bzovík

12:00 - 13:30 pilotné testovanie bezpečnosti

„12.00 – Simulácia a vyhlásenie požiaru v bašte ruín

„„12.00 - Testovanie evakuačných metód

„12.00 - Testovanie súčinnosti integrovaného bezpečnostného systému

„13.30 – Ukončenie modelového podujatia

15:00 - 18:30 prezentácia integrovaného plánu

„„15.00 – Projekt RUINS a aplikovanie jeho výsledkov

„„15.20 – Zhodnotenie prínosu pre pamiatkovú ochranu

„„15.40 – Zhodnotenie prínosu pre lokálne spoločenstvo

„„16.00 - Diskusný panel – Ochrana ruín kláštora Bzovík

„„16.50 - Diskusný panel - Efektívny manažment, udržateľný turizmus a ochrana ruiny Bzovíka

„„17.40 - Diskusný panel - Lokálne obyvateľstvo Bzovíka a vzťah ku kultúrnemu dedičstvu

„„18.30 - Záver

20:00 - 21:30 Diseminácia - diskusia so stakeholdermi