Zamestnanci katedry

Vedúci katedry

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7323
Kancelária:
323

Docenti

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327, 048 446 6219
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
327
doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 6226
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
411
doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.

doc. Mgr. M.A. Ivan Chorvát, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
324
doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 6150
Zaradenie:
Docent

Odborní asistenti

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7327
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
327
PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

PhDr. Kamila Koza Beňová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
PhDr. Zdena Krišková, PhD.

PhDr. Zdena Krišková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7326
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
326
Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Mgr. et Mgr. Dagmara Majerová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 6412
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
501
Mgr.  Ivan Souček, PhD.

Mgr. Ivan Souček, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Vysokoškolský učiteľ, webadmin katedry, koordinátor ECTS

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
324

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, Pre pracoviská: KEKŠ, KSŠE, KFI, KSLLV

Telefónne číslo:
048 446 5313, 048 446 7315
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016, F315