Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zamestnanci katedry

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Tatiana Murínová

Bc. Tatiana Murínová

Sekretárka, pre dve pracoviská súčasne: Katedra sociálnych štúdií a etnológie a Katedra európskych kultúrnych štúdií

Telefónne číslo:
048 446 5313
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
J016