Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oslavy 60 rokov KTVŠ fotodokumentácia