Peter Fraňo - študent 1. ročníka Tv Tren.

zameranie: ultrabehy a skialpinizmus

LETO : 

ZIMA :