Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu

Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

Termín podávania prihlášok - 1. kolo:

do 30. apríla 2020 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín podávania prihlášok - 2. kolo:

od 1. mája 2020 do 30. júna 2020 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 - sa prijímacia skúška vo všetkých študijných programoch ruší!!!

Magisterské štúdium

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium sa predlžuje vo všetkých študijných programoch do 31. 5. 2020.

pre viac info klikni tu

Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie