Kontakt

DIAGNOSTICKÉ LABORATÓRIUM

Katedra telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Viac info u vedúceho Diagnostického laboratória KTVŠ

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

PaedDr. Pavol Pivovarniček, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre vedu a výskum

Telefónne číslo:
048 446 7530
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
č. 10