Ergostik - mobilná spiroergometria

Charakteristika zariadenia:

Ergostik je zariadenie určené na realizáciu funkčného vyšetrenia pľúc pri zaťažení, ktoré vypovedá o stave ventilačného systému organizmu a o jeho funkčných rezervách. Vďaka nemu je možné presne merať telesnú výkonnosť.

Využitie:

V priebehu záťaže je zaznamenávaná pľúcna ventilácia, spotreba O2, množstvo vydýchnutého CO2. Na prístroji je možné realizovať spirometriu v pokoji aj pri zaťažení, samozrejmosťou je možnosť pripojenia na bežecký pás či bicyklový ergometer a taktiež 12 kanálového záťažového systému EKG pre posúdenie funkčnej rezervy kardiovaskulárneho systému najmä u pacientov s problémami srdca.

Prečo je potrebné diagnostikovať funkčné vyšetrenie pľúc:

Funkčné vyšetrenie pľúc nás informuje o aktuálnej kondícii kardiovaskulárneho systému a schopnosti nášho organizmu tolerovať zaťaženie. V športe sa využíva na včasné zisťovanie rizika a problémov so srdcom či pľúcami no najmä na zisťovanie funkčného stavu organizmu a práceschopnosti srdca a pľúc, čo umožňuje efektívnejšie určenie tréningových zón. Tým sa zabezpečuje individualizácia a optimalizácia tréningu na najvyššej úrovni.

Poznámka:

Software je dostupný v slovenskom jazyku a neustále aktualizovaný

Nízka hmotnosť prístroja

Možnosť rozšírenia o ďalšie moduly

Výrobca:

Geratherm Medical AG (Nemecko)

www.geratherm.de/en/