Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

FiTRO Light Gates

Charakteristika zariadenia:

Zariadenie FiTRO Light Gates je bezdrôtovou fotobunkovou časomierou.

Využitie:

Systém fotobuniek FiTRO Light Gates sa používa na diagnostiku bežeckej rýchlosti na rôzne požadované vzdialenosti do 150 m. K dispozícii sú až štyri fotobunky, ktoré sú v rámci jedného behu schopné zaznamenať čas s presnosťou 1 ms počas troch bežeckých úsekov.

Prečo je potrebné merať bežeckú rýchlosť:

Bežecká rýchlosť je dôležitým komponentom športového výkonu takmer vo všetkých športoch.

Príklad: 

Chceme zmerať bežecký čas na 5 m, 10 m a 30 m. Fotobunky rozostavíme na štartovú čiaru a vo vzdialenosti 5 m, 10 m a 30 m od štartovej čiary. Zariadenie je schopné zmerať čas (s), za ktorý športovec prebehne príslušné úseky (prvý úsek v našom prípade je prvých 5 metrov, druhý úsek je 5 až 10 metrov a tretí úsek 10 až 30 metrov), rýchlosť (m/s), za ktorú prebehne dané úseky a tiež čas (s) a celkovú rýchlosť (m/s) a samozrejme na požadovanú vzdialenosť 5 m, 10 m a 30 m.

Poznámka:

Na výber je možnosť štartu na zvukový signál (v tom prípade vplýva na výsledné časy aj reakčná rýchlosť na zvukový podnet), alebo športovec štartuje na vlastný podnet.

Výrobca zariadenia:

FiTRONiC s.r.o (Slovensko)

www.fitronic.sk