Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

InBody 120

Charakteristika zariadenia:

InBody 120 je zariadením na segmentálnu diagnostiku telesného zloženia bioimpedančnou metódou.

Využitie:

Zariadenie InBody sa používa na diagnostiku viacerých parametrov telesného zloženia:

Prečo je potrebné diagnostikovať stav telesného zloženia:

Diagnostika zloženia tela je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie.   

Výrobca zariadenia:

Biospace

www.inbody.com

www.inbody.cz