Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nutriguard-MS

Charakteristika zariadenia:

Nutrigard-MS je zariadením na diagnostiku telesného zloženia bioimpedančnou metódou.

Využitie:

Zariadenie Nutriguard-MS sa používa na diagnostiku viacerých parametrov telesného zloženia:

Prečo je potrebné diagnostikovať stav telesného zloženia:

Diagnostika zloženia tela je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie.   

Výrobca zariadenia:

Data Input (Nemecko)

http://www.data-input.de/