Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tanita MC-780MA

Charakteristika zariadenia:

Tanita MC-780MA je profesionálnym klinickým zariadením na segmentálnu diagnostiku telesného zloženia bioimpedančnou metódou.

 Využitie:

 Zariadenie Tanita-780MA sa používa na diagnostiku viacerých parametrov telesného zloženia:

Prečo je potrebné diagnostikovať stav telesného zloženia:

Diagnostika zloženia tela je dôležitým ukazovateľom zdravia športovcov, ale aj bežnej populácie. V bežnej populácii pomáha objektivizovať a overovať efekt rôznych programov napríklad na úpravu telesnej hmotnosti. U športovcov je vhodným komponentom komplexnej diagnostiky aktuálneho stavu organizmu a pripravenosti na zaťaženie.   

Výrobca zariadenia:

Tanita (Japonsko)

http://www.tanita.com

http://tanita.eu/

http://www.tanita.sk/