Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Atletický štadión

Viacúčelový štadión zameraný na atletiku využívaný na vyučovací a tréningový proces.