Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bazén

Vnútorný bazén 25 m dlhý využívaný na vyučovací a tréningový proces.