Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Chata ŠK UMB Donovaly

Zmluvné zariadenie kde realizujeme vyučovací proces v rámci zimných a letných kurzov. viac na