Špecializovaná gymnastická telocvičňa

Špecializovaná gymnastická telocvičňa využívaná na vyučovací a tréningový proces.