Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Športová hala- Ružová 13 PF UMB

Viacúčelová telocvičňa zameraná na športové hry (basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, futsal atď.) využívaná na vyučovací proces umiestnená na Ružovej 13 areál PF UMB.