Športová hala - Tajovského 40

Viacúčelová telocvičňa zameraná na športové hry (basketbal, hádzaná, volejbal, florbal, futsal atď.) využívaná na vyučovací a tréningový proces.  Pri športových  podujatiach sa využíva rozložiteľná tribúna a balkón pre divákov.