Úpolová telocvičňa

Telocvičňa so špecializovanou podlahou využívaná na vyučovací a tréningový proces - úpoly.