Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kožienka Lukáš ME do 23 r. Cyprus

V novembri 2010 sa konali ME do 23 r. vo vzpieraní na Cypre. Náš študent TVJ 1r. externé štúdium Lukáš Kožienka sa umiestnil na 6 mieste.

Gratulujeme.