Streetball turnaj

Dňa 28.4.2010 sa v telocvični FF UMB v Banskej Bystrici konal v spolupráci so ŠK UMB univerzitný turnaj študentov UMB v Streetballe. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev.

Výsledková listina:

  1. miesto: Dream team
  2. miesto: Bez mena
  3. miesto: Neviem

Ďakujeme všetkým zúčastneným a gratulujeme víťazom.

Organizátori: Mgr. Andrea Izáková, PhD., KTVŠ FF UMB v BB
Peter Baláž, študent 1. roč. KTVŠ FF UMB v BB