Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Akademické majstrovstvá v aerobiku

Akademické majstrovstvá v aerobiku vysokých škôl Slovenska. Našu Univerzitu Mateja Bela reprezentovali študentky: Simona Švachová - 1. roč. doktoranské štúdium a Vanesa Majerová 2. roč. Šport. Zúčastnilo sa ho 60 súťažiacich. Simona Švachová sa umiestnila na 8. mieste, k čomu jej srdečne blahoželáme.

Prílohy ku stránke: