Aktivity pre seniorov

Športovo - rekreačné dopoludnie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb "Senium"

V akademickom roku 2011/2012 študenti KTVŠ FF UMB  zorganizovali športovo - rekreačné  dopoludnie v Domove dôchodcov a sociálnych služieb ,, Senium" v Banskej Bystrici. V rámci predmetu teória a didaktika rekreačného športu študenti mali za úlohu pripraviť a zrealizovať športové dopoludnie v tomto zariadení. Študenti pripravili niekoľko zaujímavých nenáročných športových disciplín tak, aby sa mohli zapojiť všetci obyvatelia tohto zariadenia. Medzi najatraktívnejšie súťaže patrilo triafanie tenisovou loptičkou do fit-lopty a slalom s tenisovou loptičkou. Ďalšie súťaže, ktoré zaujali seniorov bolo hádzanie lopty do vedra, kto najrýchlejšie skonzumuje horalku, triafanie lopty do bránky , petang a záverečné tanečné kreácie na hudobný doprovod. Program, ktorý trval celé dopoludnie zorganizovali študenti, ktorí ho aj moderovali. Fotografafické momentky z tohto podujatia nám veľmi dobre zdokumentoval František Mereš, technický pracovník našej katedry. Na záver, každý účastník dostal zaujímavé a praktické ceny, ktoré organizátori získali od náhodných sponzorov. Po skončení podujatia poďakovala riaditeľka PhDr. Jana Dupáková študentom za príjemné chvíle, ktoré venovali seniorom a vyslovila želanie, aby takéto akcie realizovali častejšie, a tak prinášali radosť a pohodu pre členov domova.

PaedDr.Júlia Palovičová PhD.
KTVŠ FF UMB