Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bedminton KTVŠ

Dňa 14.12.2011 sme zorganizovali nultý ročník bedmintonového turnaja medzi pedagógmi a doktorandmi KTVŠ.

Vďaka patrí všetkým zúčastneným no najmä kolegyni Dr. Izákovej