Cena rektorky Peter Gelle

Dňa 17.10.2011 Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. odovzdala Cenu rektorky UMB, študentovi KTVŠ Petrovi Gellemu za výborné športové úspechy a tým kvalitnú reprezentáciu našej Univerzity.