Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kondičný tréning v roku 2011

Medzinárodná vedecká konferencia "Kondičný tréning v roku 2011"

Kondičný tréning si v posledných rokoch našiel svoje miesto vo vrcholovom, výkonnostnom, ako aj rekreačnom športe. Dlhé obdobie sa naša spoločnosť pozerala na kondičných trénerov ako na akýsi výmysel západnej kultúry. Dnes už nachádzajú kondiční tréneri uplatnenie vo väčšine oblastí športu aj u nás. Kondičný tréner je chápaný ako tréner, ktorý sa stará o všeobecnú kondičnú prípravu športovcov, rovnako možno do tejto kategórie zaradiť osobných trénerov v posilňovni, či trénerov, ktorí v súčinnosti s fyzioterapeutom zapracuvávajú ľudí do bežných pohybových činností po úrazoch, či operáciách. Úloha kondičného trénera je nenahraditeľná najmä z pohľadu optimálneho rozvoja pohybových schopností. Mnoho trénerov má pocit, že má schopnosť pokrývať všetky zložky športovej prípravy. Realita však ukazuje, že len tréneri (špecialisti), ktorí si prizývajú k spolupráci aj iných odborníkov (vrátene kondičných trénerov) môžu byť úspešní. Samozrejme, oblasť kondičného tréningu je dynamicky sa rozvíjajúca súčasť športu, ktorá sa nemôže zaobísť bez pokrytia najnovších poznatkov vedy. Na základe potreby výmeny poznatkov z oblasti kondičného tréningu Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov zorganizovala v prvý októbrový piatok medzinárodnú vedeckú konferenciu „Kondičný tréning v roku 2011". V priebehu šesťhodinového rokovania boli odprezentované a prediskutované výskumy autorov z problematiky kondičného tréningu. V pléne sa v priebehu dňa vystriedalo viac ako 80 poslucháčov a diskutujúcich, ktorí svojimi postrehmi obohatili konferenciu. Organizačný výbor konferencie pripravil recenzovaný konferenčný zborník, v ktorom sa nachádzajú príspevky autorov z deviatich univerzít zo štyroch krajín (Slovensko, Srbsko, Macedónsko, Česko). Konferencia zaznamenala pozitívny ohlas nielen u poslucháčov, ale aj u prednášajúcich a tak veríme, že tento (prvý) ročník medzinárodnej konferencie „Kondičný tréning v roku 2011" bol len začiatkom novej tradície. Tešíme sa na Vás v roku 2012!!!

PaedDr. Martin Pupiš, PhD.