Športový deň FF UMB 2011

Dňa 8.6.2011 zorganizovali členovia KTVŠ FF UMB v spolupráci s vedením FF UMB v Banskej Bystrici "Športový deň zamestnancov FF UMB". Pre nepriaznivé počasie sa akcia konala v telocvični FF UMB, čo neubralo zúčastneným chuť zapojiť sa do jednotlivých športových súťaží a v 4 až 5 členných družstvách sa popasovať o najvyššie priečky. Súťažilo sa v piatich disciplínach: Hod krúžkov na cieľ, Streľba zo vzduchovky, Šípky, Labyrint a Preprava na netradičnom náradí. Prvé tri družstvá, ako aj najúspešnejší jednotlivci, boli odmenení sladkými cenami. Pre všetkých účastníkov športového dňa bolo pripravené malé občerstvenie.

Mgr. Andrea Izáková, PhD.