ŠVA FF UMB 2011

Vyhodnotenie fakultného kola ŠVA 2011 Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica.

Dňa 13. 4. 2011 sa na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo fakultné kolo ŠVA 2011 v uvedených sekciách a umiestnením.

A Sekcia doktorandov

Športová edukológia

 1. Zuzana Tonhauserová
  KINEMATICKÁ ANALÝZA ŠTARTOVÉHO SKOKU GRAB V PLÁVANÍ
 2. Zuzana Gajdošová
  VPLYV VYBRANÝCH PSYCHORELAXAČNÝCH TECHNÍK NA ROZVOJ DISJUNKTÍVNYCH REAKČNO - RÝCHLOSTNÝCH SCHOPNOSTÍ V BASKETBALE
 3. Simona Švachová
  NÁZORY ÚČASTNÍKOV PROJEKTU ,,ATLETIKA PRE DETI" NA SLOVENSKU

Športová humanistika

 1. Gustáv Petráš
  VZNIK A VÝVOJ KATEDRY TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UMB V BANSKEJ BYSTRICI V OBDOBÍ ROKOV 1949 - 1992
 2. Lucia Kršňáková
  ANALÝZA VYBRANÝCH OSOBNOSTNÝCH CHARAKTERISTÍK VRCHOLOVEJ PRETEKÁRKY V MODERNOM PÄŤBOJI
 3. Marián Paulenka
  ZÁUJEM O ŽIAKOV O ÚPOLY A BOJOVÉ UMENIA POČAS VYUČOVACÍCH HODÍN TELESNEJ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ

B Sekcia Vedy o športe

 1. Martina Kováčiková
  OVERENIE VPLYVU BIONICKÉHO NÁRAMKU NA STABILITU POSTOJA A RÝCHLOSŤ REAKCIE U ŠPORTOVCOV
 2. Michal Mojžiš
  VPLYV LUNÁRNYCH RYTMOV NA POHYBOVÚ A PSYCHICKÚ VÝKONNOSŤ ADOLESCENTOV
 3. Michal Lacena
  POROVNANIE VYBRANÝCH POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ FUTBALOVÝCH MUŽSTIEV CORGOŇ LIGY A 1. LIGY

C Sekcia Pódiové skladby

Športová sekcia

 1. Obyčajní ľudia
 2. Muži a ženy v bielom

Tanečná sekcia

 1. Pouličné gangy
 2. Šmolkovia
 3. The Chaos
 4. Paródia na tanec

Vedenie Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica a doc. PaedDr. M. Nemec blahoželá víťazom a ďakuje všetkým zúčastneným študentom a víťazom za príkladnú a vzornú reprezentáciu. Organizátori fakultného kola ŠVA 2011, aj touto cestou ďakujú všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali na príprave a spolupráci.

Banská Bystrica 13. 4. 2011
PaedDr. E. Bendíková, PhD.
PaedDr. R. Rozim, PhD.