Talentové prijímačky na KTVŠ

Od 11.4.2011 do 18.4.2011 sú na KTVŠ FHV talentové prijímacie skúšky. Prihlásených je až okolo 700 uchádzačov o štúdium telesnej výchovy na KTVŠ FF UMB, čo svedčí o našej kvalite.