Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Beh do schodov na ŠD1

Dňa 12. 12.2012 sa v ŠD1 konala súťaž  pre študentov UMB v behu do schodov. Cieľom bolo čo najrýchlejšie vybehnúť na 10. poschodie študentského domova. Súťaže sa zúčastnilo 47 mužov a 7 žien. Spolu 54 študentov. V mužskej aj ženskej kategórii sme oceňovali prvých 5 miest. Vecné ceny dodala SAKT a občerstvenie pre každého zúčastneného SAUŠ.

 

 MUŽI: 

Umiestnenie Štartovné číslo Meno a   Priezvisko Výsledný čas

1.

32

Dominik Lopúch

38,12

2.

38

Jakub Fendek

38,24

3.

5

Michal Murgaš

38,39

4.

46

Peter Vozár

38,61

5.

3

Peter Štilla

39,44

ŽENY:

Umiestnenie Štartovné číslo Meno a   Priezvisko Výsledný čas

1.

34

Barbora Bačová

51,22

2.

8

Dominika Vančová

53,8

3.

54

Lucia Sirotiaková

54,03

4.

63

Alexandra Prečuchová

54,04

5.

25

Šárka Oravcová

57,78

Prílohy ku stránke: